95 765 93 00 eko@choszczno.pl

Strona główna

Gmina Choszczno, zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie wypełnij ankiety:

  • 2.15 – Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych